Naam              Peter Feiter
Woonplaats  Echt
Geboren        10 augustus 1952
Te                    Geleen
Beroep           medewerker bij DSM-Geleen
Burg.staat     Gehuwd en vader van een zoon en dochter
Naam              Jos Storcken
Woonplaats  Geleen
Geboren         21 oktober 1954
Te                    Geleen
Beroep           systeem-applicatiebeheerder bij ZO Wonen (voorheen Woon-Profiel) Geleen
Burg.staat      Gehuwd en vader van 2 dochters

De geschiedenis                                                                                                                                           (door Jos)

We hebben ons leren kennen bij harmonie St Augustinus te Geleen, ongeveer 40 jaar geleden. Omdat we elkaar daar wekelijks troffen kregen we al snel, met nog enkele andere leden van de harmonie, een vriendschapsband.

Verjaardagen, verlovingen en later huwelijken en de geboorten van onze kinderen, we hebben het beiden van dichtbij van elkaar meegemaakt. In onze trouw kregen we beiden de smaak te pakken van het fietsen. Peter iets meer dan ik, maar toch gingen we regelmatig ons tochtje maken.
In ons logboek, dat we beiden al jaren bijhouden, staan heel wat tochtjes omschreven.

Toen ik in 2000 in het ziekenhuis lag en voor de 2e maal werd geopereerd, zij Peter gekscherend bij mij aan het ziekbed "als je hier weer uitbent gaan we met de fiets naar Santiago". "Daar houd ik je aan", was mijn antwoord.

Het idéé was geboren.

Tijdens mijn herstelperiode thuis ben ik regelmatig het internet op gedoken om te kijken of ik iets kon vinden over Santiago. We bestelden ons de boekjes: 'Langs oude wegen' en St Jacobsroute deel 3'.
Het eerste plan om in 2002 te gaan moesten we laten varen omdat ik nog niet geheel hersteld was.

We melden ons aan bij het genootschap van St. Jacob. In maart 2002 heb ik voor de eerste keer een regionale bijeenkomst bijgewoond. Peter zat op dat moment in verband met zijn 25 jarig huwelijk in Venetië.
Ik kwam in contact met Dré Oomen uit Melick, met hem werd een afspraak gemaakt. Hij had de tocht reeds vaker gemaakt en kon ons dus nuttige tips aan de hand doen.

We zijn bij hem op bezoek geweest samen met nog een andere 'lotgenoot' die in augustus 2002 zou vertrekken.
Bij het horen van al die verhalen slaat het virus steeds harder toe.

Thuis gekomen hebben we besloten om op 24 mei 2003 te vertrekken

Peter Feiter
Jos Storcken