DE DROOM:

 

Concreet zijn de werkzaamheden voor het realiseren van de droom:

 

Het realiseren van een spelkamer voor Bas in zijn huis in Roosteren.


 • Een kleine kinderboerderij in de wei die zich achter het huis bevindt. Hier kan Bas in alle rust van de dieren genieten en kunnen we geleidelijk aan gaan oefenen er meer kinderen bij te betrekken. In een kinderboerderij is het altijd zo druk dat voor Bas het plezier in de dieren snel wordt overstemd door schelle Kindergeluiden.
 • Het realiseren van een gebouw met een aantal spelkamers op de Stichting Pepijn om de verdere ontplooiing van kennis over de Son-Rise methode mogelijk te maken. Tevens het ter beschikking stellen van een geldbedrag om voldoende personeel en scholing te waarborgen. Dit biedt mogelijkheden voor Bas maar ook voor andere autistische kinderen in de nabije toekomst.
 • Het realiseren van een Informatie- en Opleidingscentrum van het Option Institute in Europa. Een gebouw waar cursussen kunnen worden gegeven aan groepen ouders en professionals.
  Van hieruit is de begeleiding naar gezinnen toe ook beter te regelen. Niet alleen voor Nederland maar vanuit heel Europa kunnen mensen naar dit opleidingscentrum komen voor scholing. Eventueel financieel ondersteund door een beurs.

  Met deze nieuwe mogelijkheden: het opleidingscentrum in Nederland, een instelling als de Stichting Pepijn met faciliteiten en mogelijkheden
  tot uitbreiden van hun kennis kan leiden tot juiste ondersteuning voor gezinnen om met deze behandelmethode aan de slag te gaan.
  Het kan als voorbeeld gaan dienen voor de rest van Nederland. Mogelijk leidt dit in de toekomst tot het kunnen realiseren van effectonderzoek.
  Dit geeft de methode en de gezinnen die hiervoor willen gaan de kans die ze verdienen.

 

We zijn ons er terdege van bewust dat het een uitgebreide droom is, maar toch willen we beginnen met iets. Daarom zijn alle bijdragen van harte welkom.