Documentatie

Kaarten
Jacobus beste vrind / zorg dat ik de weg / naar Santiago vind.
Voor het geval dat Jacobus niet direct de juiste aanwijzingen gaf, hadden we voor de zekerheid voldoende kaarten en naslagwerkjes.